Academische Vaardigheden & Ethiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX031B05
Vaknaam Academische Vaardigheden & Ethiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Academische Vaardigheden & Ethiek
Leerdoelen • het kunnen gebruiken van databases en programma’s voor experimenteel linguïstisch onderzoek ) (1.1., 1.2)
• het kunnen ontwerpen en uitvoeren van een experiment (1.4, 2.1, 2.3)
• het kunnen toepassen van statistiek op zelf verzamelde onderzoeksgegevens (2.3, 3.2)
• het kunnen presenteren van onderzoeksresultaten in mondelinge en in schriftelijke vorm (4.1, 4.2)
• het kritisch kunnen analyseren van experimenteel taalkundig onderzoek (2.3, 3.2, 3.3)
• het op de hoogte zijn van de ethische aspecten van het doen van wetenschappelijk onderzoek en deze kunnen toepassen in eigen onderzoek (1.3, 3.2 )
Omschrijving Dit college bevat een reeks werkcolleges waarin de praktische vaardigheden om een experimenteel onderzoek uit te voeren worden besproken en geoefend; een eigen experiment wordt uitgevoerd en de verzamelde data worden geanalyseerd en gepresenteerd.
Naast methoden voor experimenteel taalkundig onderzoek, wordt ruime aandacht besteed aan academisch schrijven. Dit wordt gekoppeld aan de cyclus van empirisch onderzoek. Zo leren de studenten hoe een onderzoek op te zetten, een onderzoeksvraag te formuleren, het onderzoek te ontwerpen, te plannen en uit te voeren. Ze leren hoe deze verschillende stappen in een wetenschappelijk-objectieve taal te beschrijven.
Daarnaast komen in dit college ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek aan bod. Hieronder vallen de rol van een (Medisch) Ethische Commissie, het zorgvuldig omgaan met data en het op een wetenschappelijk verantwoorden manier verwerken van data.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(2x2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator S. Popov, PhD.
Docent(en) S. Popov, PhD.
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 152 679-83,2008.Ethiek van medisch-wetenschappelijk onderzoek: informed consent en de therapeutische misconceptie. Vries, M.C. de & E. van Leeuwen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester I b verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester I b verplicht