Syntaxis 2

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LTX028B05
Vaknaam Syntaxis 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Syntaxis 2
Leerdoelen
  • De student is in staat literatuur op het gebied van de theoretische syntaxis te lezen en evalueren. (K1)
  • De student kan theorie/analyse en empirie op het gebied van de syntaxis met elkaar in verband brengen. Concreet is de student in staat een moderne syntactische analyse te geven van een zin. (K2)
  • De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de theoretische syntaxis bedreven wordt. (K3)
  • De student is in staat meerdere visies op een bepaald syntactisch verschijnsel te begrijpen en met elkaar te vergelijken. (O1)
Omschrijving Toegankelijke inleiding in de theoretische syntaxis (generatieve grammatica), met aandacht voor inductieve en deductieve theorievorming op basis van empirische verschijnselen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. M. de Vries
Docent(en) dr. M. de Vries
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Introducing Syntax
(Cambridge University Press, 2017)
Koeneman, O. & H. Zeijlstra 9781107480643 ca. €  24,00
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2 inclusief Syntaxis I (LTX020P05).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Taalwetenschap 2 semester I b verplicht