Vertaaltechnologie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX026M05
Vaknaam Vertaaltechnologie
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Vertaaltechnologie
Leerdoelen Na succesvolle afronding van deze module beschikken studenten over de volgende kennis en vaardigheden:
1. inzicht in de relevantie van corpora voor vertalen en vertaalmachines (MT)
2. praktische kennis van een- en tweetalige corpora
3. kennis van ontwerp en toepassing van CAT-tools
4. inzicht in neurale automatische vertaalsystemen (NMT), incl. beoordeling en bewerking van output daarvan
5. kennis van pre-editing en post-editing en van veelvoorkomende MT-fouten
6. inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van MT
Omschrijving In deze module worden studenten ingevoerd in vertaaltechnologie, -tools en toepassingen die onontbeerlijk zijn voor de vertaalpraktijk. De volgende thema’s komen aan bod: het opzetten van en werken met vertaalcorpora, computerondersteund vertalen (CAT), vertaalmachines (MT) en beoordeling van MT-output, pre-editing en post-editing. Studenten krijgen een overzicht van bestaande vertaaltechnologie en leren de behandelde tools ook in de praktijk toepassen.
Uren per week 3
Onderwijsvorm computerpracticum, werkcollege
(1 x 3 uur werkcollege)
Toetsvorm nog niet bekend, dossier
Vaksoort master
Coördinator Dr. A. Toral Ruiz
Docent(en) dr. A. Guerberof Arenas ,Dr. A. Toral Ruiz
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
n.n.b.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Ma Vertalen in Europa) 1 semester I a verplicht