Klankleer 2

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTX026B05
Vaknaam Klankleer 2
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klankleer 2
Leerdoelen De student is bekend met recente theorieën op het gebied van de fonologie en fonetiek, in het bijzonder optimaliteitstheorie en laboratorische fonologie, en is in staat deze te hanteren. (K1) ? De student kan fonetische data en fonologische theorie met elkaar in verband brengen. (K2) ? De student kent de methoden en technieken waarmee onderzoek op het gebied van de fonologie en fonetiek bedreven wordt. (K3) ? De student is in staat meerdere visies op bepaalde fonologische verschijnselen te begrijpen en met elkaar te vergelijken. (O1) ? De student is in staat verslag te doen over ideeën en onderzoek uit de fonologie en fonetiek. (C1)
Omschrijving Nieuwe ontwikkelingen in optimaliteitstheorie en laboratorische fonologie; fonetiek als noodzakelijk hulpmiddel bij fonologisch onderzoek; parameters geluid; geluid lezen, fonetische analyses; forensische fonetiek.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 x 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm multiple choice, schriftelijk tentamen
(Schriftelijk 2 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. D.G. Gilbers
Docent(en) dr. D.G. Gilbers
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2 inclusief Klankleer 1 of gelijkwaardig college (overleggen met de docent).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II b verplicht
Ba Taalwetenschap 2 semester II b verplicht