Dyslexie

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LTX003M10
Vaknaam Dyslexie
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Dyslexie
Leerdoelen Het doel van dit werkcollege is kennis te maken met een selectie van methodes in leesonderzoek, deze te leren toepassen, en daarover te rapporteren. Zowel testafname in de neuropsychologische en neurolinguïstische traditie worden bestudeerd, maar voor wie belangstelling heeft kan de focus ook liggen op hersenmetingen (MRI, fMRI, EEG, ERP). Groepen van 2 tot 3 studenten gaan een experimenteel onderzoek doen en/of reeds verzamelde data analyseren, resulterend in een werkstuk geschreven volgens de richtlijnen van een wetenschappelijk artikel.
Omschrijving In dit onderzoekscollege wordt de student geleerd een onderzoek op het gebied van dyslexie op te zetten. Er wordt aandacht besteed aan het kritisch lezen van de onderzoeksliteratuur, het operationaliseren van de onderzoeksvraag naar aanleiding van bevindingen uit de literatuur en het opzetten van het onderzoek. Voor studenten die een scriptie schrijven over dyslexie is dit het eerste stadium van het onderzoek. Tijdens het college doen de studenten regelmatig verslag van het verloop van het onderzoek met behulp van mondelinge presentaties en schriftelijke verslagen. Ook worden alle studenten geacht een referaat te houden, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van Power Point. Het college wordt afgerond met het schrijven van een onderzoeksverslag, dat kan dienen als voorbereiding op de scriptie. In 2016-2017 gaat mogelijk een onderzoek naar therapie-evaluatie van start. Studenten kunnen onderzoekservaring opdoen door in alle fasen van dit onderzoek een bijdrage te leveren. Leerdoel is kennis en inzicht te verwerven in alle fases van wetenschappelijk onderzoek: formuleren van een theoretische en/of klinische vraagstelling; operationalisatie van de onderzoeksvraag; implementatie van het experiment en verzamelen van data; analyseren en interpreteren van data, en deze bediscussiëren in het licht van onderzoeksliteratuur.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master
Co├Ârdinator S. Popov, PhD.
Docent(en) S. Popov, PhD. , A. Salcic
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Artikelen
Artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 4 semester I mast
Ma Taalwetenschappen  (Ma Neurolingu├»stiek) 1 semester I verplicht