Res. Master's Res Internship Linguistics

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTR011M20
Vaknaam Res. Master's Res Internship Linguistics
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Onderzoeksstage Linguistics
Leerdoelen Vaardigheid tot actieve deelname in een onderzoeksgroep die werkt aan een wetenschappelijk project; vaardigheid tot samenwerking met anderen aan een wetenschappelijk project; vaardigheid tot deelname aan het internationaal wetenschappelijk debat; grondige kennis van een theoretische en methodologische benadering in de taalwetenschap; kennis van de laatste ontwikkelingen in de taalwetenschap.
Omschrijving Door middel van een onderzoeksstage maakt de student kennis met de praktijk van het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast bouwt de student verder aan zijn of haar onderzoeksvaardigheden. De onderzoeksstage kan plaatsvinden aan een onderzoeksinstituut in Groningen of elders in Nederland, of (bij voorkeur) aan een onderzoeksinstituut in het buitenland. De student voert een eigen onderzoekje uit of participeert actief in een lopend onderzoek binnen de betreffende onderzoeksgroep. Zie het stagereglement voor de eisen die aan de stage worden gesteld.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm verslag
Vaksoort master jr 2
Coördinator prof. dr. P. Hendriks
Docent(en) prof. dr. C.M. de Glopper ,prof. dr. P. Hendriks ,prof. dr. J.C.J. Hoeks ,prof. dr. M.C.J. Keijzer ,prof. dr. A.J. Koole ,prof. dr. W.M. Lowie
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Language of instruction English/Dutch. Begeleiding: een interne begeleider die lid is van het taalkundig onderzoeksinstituut Center for Language and Cognition Groningen CLCG + een externe begeleider van de lokale onderzoeksgroep
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Language and Cognition) 2 semester I verplicht