Masterstage Neurolinguïstiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LTN000M10
Vaknaam Masterstage Neurolinguïstiek
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Masterstage Neurolinguïstiek
Leerdoelen 1. De student is in staat informatie uit verschillende bronnen en verschillende subdisciplines in de praktijk samen te brengen en daaruit relevante vragen en problemen op het gebied van de neurolinguistiek te identificeren en op te lossen. 2. De student kan maatschappelijke vraagstellingen/problemen, met name vanuit de taal- en spraakpathologie identificeren en daaruit hypothesen en methoden voor onderzoek genereren. 3. De student is in staat schriftelijk en mondeling verslag te doen over ideeën en onderzoek uit de neurolinguïstiek, met name ook in een multidisciplinaire setting.
Omschrijving Studenten die kiezen voor de afstudeervariant Neurolinguïstiek doen verplicht een stage. Tijdens deze stage kunnen de data voor de scriptie verzameld worden. Stages op het gebied van de afasie vinden plaats in bijvoorbeeld revalidatiecentra. Stages op het gebied van TOS en dyslexie kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden bij scholen voor speciaal onderwijs, dyslexiecentra en binnen het langlopend onderzoeksproject Dyslexie.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. R. Jonkers
Docent(en) Dr. D.A. de Kok ,prof. dr. R. Jonkers , S. Popov, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Er is een speciale nestorpagina over de stage bij Neurolinguistiek. De vakcoördinatoren kunnen je toegang tot deze pagina geven.
De faculteit behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het vakaanbod, het aantal groepen en de roostering.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Taalwetenschappen  (Ma Neurolinguïstiek) 1 semester II verplicht