LTABS

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LTC020M06
Vaknaam LTABS
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 6
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Language Testing during Awake Brain Surgery
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Vaksoort master jr 2
Coördinator prof. dr. Y.R.M. Bastiaanse
Docent(en) prof. dr. Y.R.M. Bastiaanse
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Clinical Linguistics (EMCL)) 2 semester II verplicht