DisDev

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTC019M05
Vaknaam DisDev
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Disorders in the Development of Spoken and Written Language
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Vaksoort master jr 2
Coördinator dr. W. Tops
Docent(en) dr. W. Tops
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Clinical Linguistics (EMCL)) 2 semester II verplicht