Language and Culture

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LTC017M03
Vaknaam Language and Culture
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester II
ECTS 3
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Language and Culture
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Vaksoort master jr 2
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Taalwetenschappen / Linguistics  (ReMa Clinical Linguistics (EMCL)) 2 semester II verplicht