Bachelorscriptie Russisch

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LSX998B10
Vaknaam Bachelorscriptie Russisch
Niveau(s) bachelor
Voertaal Russisch
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bachelorscriptie Russisch
Leerdoelen Zie de Ba-scriptiebrochure Europese Talen en Culturen.
Omschrijving De scriptie is de verslaglegging van een onderzoek dat is uitgevoerd volgens wetenschappelijke normen op basis van een gespecificeerde probleemstelling en een afgebakend onderzoeksdoel. De onderzoeksresultaten worden in een samenhangend betoog gepresenteerd. De scriptie wordt geschreven in de hoofdvaktaal (met uitzondering van Russisch) en heeft een omvang van maximaal 10.000 woorden. Een samenvatting in het Nederlands.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben.
35 ects taalvaardigheid doeltaal en de taalspecifieke modules doeltaal jaar 2 moeten zijn afgerond.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Major) 3 semester II keuzegroep