Uitbreiding Russisch

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LSX015B02
Vaknaam Uitbreiding Russisch
Niveau(s) bachelor
Voertaal Russisch
Periode semester II
ECTS 2
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Uitbreiding Russisch
Leerdoelen After successful completion of this module the student:

- has knowledge of European linguistics in a broad sense (1.1), OR
- has has knowledge of a wide range of European Literary texts as well as literary history and theory (1.2), OR
- has knowledge of the political and sociocultural context of Europe in diachronic and synchronic perspectives (1.3).

In addition, the student:

- is able to adequately communicate in their major language (2.1), AND
- is able to motivate and guide others (4.1), AND
- is able to express themselves correctly, carefully and at an academic level both orally and in writing in their major language (4.4).
Omschrijving Deze module is een uitbreiding met 2 ECTS voor studenten die tijdens de buitenlandminor minder dan de verplichte 25 ECTS behaald hebben.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm talenpracticum, zelfstudie (begeleid)
(zelfstudie (begeleid))
Toetsvorm portfolio, schriftelijke opdracht(en)
(schriftelijke en/of mondelinge opdrachten)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Docent(en) D.A. de Vries-Zhuravleva, MA.
Entreevoorwaarden - Afgeronde propedeuse van de BA Europese Talen en Culturen
- Deelname aan de ETC Minor Abroad, waarbij minder dan 25 ECTS zijn behaald bij de gastuniversiteit.
NB: Dit vak staat alleen open voor studenten van de BA Europese Talen en Culturen.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen (tot en met cohort 2021)  ( Major) 3 semester II keuzegroep