Masterscriptie Spaans

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LRS997M20
Vaknaam Masterscriptie Spaans
Niveau(s) master
Voertaal Spaans
Periode hele jaar
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Spaans
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een bepaalde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en onderwerpsgerichte literatuur en technieken, en daar in helder en correct Nederlands of Engels, dan wel in het Spaans.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid: eindscriptie in de Letterkunde en/of Cultuurkunde, in aansluiting op één van de tijdens de masteropleiding gevolgde werkgroepen. Ook kan een scriptie in de vertaalwetenschap als verwante discipline geschreven worden. Op de Ma scriptie Nestorpagina van ETC vindt men het MA-scriptiereglement. Dit dient men goed te bestuderen voordat men aan de scriptie begint.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. P. Valdivia Martin
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Aan de MA scriptie kan worden begonnen na het volgen van 20 ECTS van de Mastervakken, waarvan 10 ECTS in de doeltaal (OER-B art. 4.1).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Spaans (2jr na bachelor) 1 semester II verplicht
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  (A3. European Literatures and Interculturality: Spaans) 1 semester II verplicht