Bachelorscriptie Spaans

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LRS994B10
Vaknaam Bachelorscriptie Spaans
Niveau(s) bachelor
Voertaal Spaans
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Bachelorscriptie Spaans
Leerdoelen Zie de Ba-scriptiebrochure Europese Talen en Culturen.
Omschrijving De scriptie is de verslaglegging van een onderzoek dat is uitgevoerd volgens wetenschappelijke normen op basis van een gespecificeerde probleemstelling en een afgebakend onderzoeksdoel. De onderzoeksresultaten worden in een samenhangend betoog gepresenteerd. De scriptie wordt geschreven in de hoofdvaktaal en heeft een omvang van maximaal 10.000 woorden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Toegang tot het derde jaar; d.w.z. propedeuse behaald hebben. 35 ects taalvaardigheid doeltaal en de taalspecifieke modules doeltaal jaar 2 moeten zijn afgerond.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Europese talen en culturen  ( Major) 3 semester II keuzegroep