Masterscriptie Italiaans

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LRI998M20
Vaknaam Masterscriptie Italiaans
Niveau(s) master
Voertaal Italiaans
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Masterscriptie Italiaans
Leerdoelen Het schrijven van een eindscriptie van een bepaalde omvang en diepgang, waaruit blijkt dat de student zelfstandig in staat is een onderzoek binnen een deelgebied van de bestudeerde taal in Europese context op te zetten en uit te voeren, gebruik makend van verworven theoretische inzichten en onderwerpsgerichte literatuur en technieken, en daar in helder en correct Nederlands of Engels, dan wel in het Italiaans.
Omschrijving De afstudeerscriptie vormt de afsluiting van de opleiding en is in die zin een proeve van bekwaamheid: eindscriptie in de Letterkunde en/of Cultuurkunde, in aansluiting op één van de tijdens de masteropleiding gevolgde werkgroepen. Op de Ma scriptie Nestorpagina van ETC vindt men het MA-scriptiereglement. Dit dient men goed te bestuderen voordat men aan de scriptie begint.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator A. Godioli, PhD.
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Aan de MA scriptie kan worden begonnen na het volgen van 20 ECTS van de Mastervakken, waarvan 10 ECTS in de doeltaal (OER-B art. 4.1).
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Letterkunde (Europese L&C / English L&C / Writing, Editing and Mediating)  ( Europese letteren en culturen: Italiaans) 1 semester II verplicht