OZC Oude geschiedenis en archeologie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LQX046B10
Vaknaam OZC Oude geschiedenis en archeologie
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege Oude geschiedenis en archeologie
Leerdoelen Na het succesvol afronden van deze module heeft de student:
- actuele kennis en inzicht in het centrale thema van de module;
- kennis van centrale concepten en actuele debatten over dit thema in de disciplines
Oude Geschiedenis en Archeologie;
- vaardigheden in het verzamelen, analyseren en verwerken van primaire (tekstuele,
archeologische, visuele) bronnen gerelateerd aan het thema van de module;
- vaardigheden in het verzamelen, analyseren en kritisch behandelen van secundaire
literatuur over het centrale thema van de module;
- vaardigheden om een relevante onderzoeksvraag te formuleren en aan de hand
daarvan een introductie te schrijven over een specifieke archeologische site, en
deze ter plekke te presenteren.
Omschrijving Als je een oude stad binnenkwam, zag je als eerste de uitgestrekte necropoleis, die zich uitstrekten langs de belangrijkste verkeersaders en straten die het stadscentrum in en uit liepen. Deze cursus onderzoekt de relatie tussen de steden van de levenden en de steden van de doden. De belangrijkste vraag die aan bod komt is hoe burgerlijke organisatie en identiteit tot uitdrukking komt en vorm krijgt in het grafritueel. Als grafrituelen een vorm van zelfpresentatie zijn, hoe portretteerden gemeenschappen, sociale groepen, families en individuele burgers zichzelf bij de dood? En hoe zit het met de rechteloze of zwijgende groepen (vrouwen, armen in de steden, slaven, kinderen) - hoe vinden we hun sporen terug in het mortuariumverslag? Deze en andere vragen zullen besproken aan de hand van geschreven (historisch, literair en epigrafisch) bewijsmateriaal. In het eerste deel van de cursus zullen seminars specifieke onderwerpen introduceren op basis van antieke bronnen; in het tweede deel werken de studenten aan een eigen onderzoeksonderwerp waarover ze een individuele mondelinge presentatie geven. De cursus wordt afgesloten met een essay.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
(3 uur werkcollege)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator C.P. Dickenson, PhD.
Docent(en) C.P. Dickenson, PhD. , to be announced
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2 semester II verplicht