Onderzoekscollege Latijn: Propertius

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LQX042B05
Vaknaam Onderzoekscollege Latijn: Propertius
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Onderzoekscollege Latijn: Liefde en Geschiedenis in Propertius IV
Leerdoelen Studenten die dit vak succesvol hebben afgerond kunnen
- de tekst van Propertius IV vertalen en analyseren, en op een gevorderde manier gebruik maken van kritische edities en commentaren op deze tekst;
- Propertius IV situeren binnen de context van de Augusteïsche literatuur (cf. BA-1: epos; BA-2: historiografie) en de Romeinse poëzie (cf. BA-2: poëzieanalyse);
- Propertius IV binnen de politieke, culturele en materiële context van het Augusteïsche Rome plaatsen;
- relevante secundaire literatuur vinden, selecteren, begrijpend lezen, er kritisch op reflecteren, en vruchtbaar inzetten voor eigen onderzoek;
- een probleemstelling formuleren, een eigen onderzoek opzetten en uitvoeren, een beargumenteerde conclusie formuleren;
- de resultaten van eigen onderzoek gestructureerd en begrijpelijk presenteren.
Omschrijving Liefde en Geschiedenis in Rome: Propertius, Elegiën IV
Dit college richt zich op het vierde boek van de Elegiën van de Augusteïsche dichter Propertius. In deze dichtbundel verruimt Propertius de grenzen van de Romeinse liefdeselegie door haar terug te brengen naar haar aitiologische oorsprongen. Met grote poëtische ambitie combineert hij de vroege Romeinse geschiedenis met traditionele erotische thema’s en politieke onderwerpen met de persoonlijke uitingen van de liefdeselegie. Wij zullen het boek bestuderen met bijzondere aandacht voor zowel zijn literaire als zijn culturele context. In de meeste colleges zullen we ons op een of twee gedichten concentreren, die we analyseren en met behulp van verschillende media (literair, epigrafisch, visueel) contextualiseren. Omdat de overlevering van de tekst van Propertius problematisch is, zal het college ook een inleiding in het werken met kritische edities bevatten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm actieve participatie, presentatie, tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. B.L. Reitz-Joosse
Docent(en) dr. B.L. Reitz-Joosse
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Propertius: Elegies : Book IV. Cambridge Greek and
Latin Classics. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
G.O. Hutchinson 9780521525619 ca. €  38,50
Entreevoorwaarden Propedeuse
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 3 semester II b verplicht