Aristophanes and Plautus

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LQX038M10
Vaknaam Aristophanes and Plautus
Niveau(s) master
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Commentary Course Aristophanes and Plautus
Leerdoelen Studenten leren in dit college
  • hoe ze zelf een wetenschappelijk commentaar moeten schrijven op een Griekse of Latijnse tekst (inclusief brontekst voorzien van een kritisch apparaat en een vertaling), met behulp van alle bestaande hulpmiddelen (primaire and secundaire literatuur, andere commentaren, woordenboeken en andere handboeken, elektronische databases) (1.1–3, 2.1-3, 3.1-3, 4.1-2, 5.1, 5.3–4)
  • hoe ze op een kritische en verantwoorde wijze bestaande commentaren kunnen bespreken voor hun medestudenten. (1.1–3, 2.3, 3.1–3, 4.2, 5.1)
Omschrijving In deze module leren studenten kritisch een commentaar op een antieke Griekse en Latijnse tekst te gebruiken en oefenen zij zich in het zelf schrijven van zo'n commentaar. Dit jaar zullen de te becommentariëren passages gekozen worden uit de komedies van Aristophanes (Plutus) en Plautus (Curculio)
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm werkstuk(ken)
Vaksoort master jr 1
Coördinator dr. R.F. Regtuit
Docent(en) Prof. Dr. F.J. Budelmann ,dr. R.F. Regtuit
Entreevoorwaarden afgeronde Bachelor GLTC
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Classics and Ancient Civilizations  (Classics) 1 semester I verplicht
Ma Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Grieks en Latijn 1 semester I verplicht