Overgangsmodule Grieks II

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LQX031P05
Vaknaam Overgangsmodule Grieks II
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Overgangsmodule Grieks II
Leerdoelen Na afloop is de student in staat blijk te geven (1) een systematisch overzicht van de voornaamste morfologische en syntactische verschijnselen van het Grieks te hebben verworven; (2) de basiswoordenschat van het Grieks te beheersen; (3) relatief eenvoudige Griekse teksten te kunnen lezen en analyseren.
Omschrijving Het doel van dit college is het vergroten van de (ver)taalvaardigheid. Hiertoe richt het college zich op (1) het verwerven van een systematisch overzicht van de voornaamste morfologische, syntactische en syntactisch-semantische verschijnselen van het Grieks; (2) vergroting van de woordenschat; (3) training in lees- en analysevaardigheid door het lezen van geselecteerde passages Lysias.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. L.M. Jansen
Docent(en) dr. L.M. Jansen
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus Lysias
Syllabus extra materiaal en oefenmateriaal
Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, 2e of latere druk A. Rijksbaron et al. 9050271014 €  20,00
Kleine Griekse Grammatica. Bussum 1987 (of later)
J. Nuchelmans et al. 9789047519454 €  19,99
Tirocinium Graecum, Weesp: Paul Brand, meest recente druk J. Nuchelmans et al. 978-90-4751-946-1 €  19,99
Logos. Leeuwarden 1991 of later C.H. Hupperts en S. Veenman 9789087711016 €  16,99
Entreevoorwaarden Diploma VWO met Grieks en voorafgaande bestudering Tirocinium Graecum les 1-27 (woorden en grammatica)
Opmerkingen Studenten volgen ook Griekse Taalvaardigheid I (met aangepaste eisen) naast 2 u. Schakelmodule (voor extra ondersteuning en extra leesvaardigheidsoefening)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 1 semester I b verplicht