Latijnse Taalvaardigheid III

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LQX026P05
Vaknaam Latijnse Taalvaardigheid III
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Latijnse Taalvaardigheid III
Leerdoelen 1) Het verwerven van een systematisch overzicht van de Latijnse vormleer en de voornaamste syntactische en syntactisch-semantische aspecten van het Latijn; 2) vergroting van de woordenschat en kritisch gebruik van woordenboeken; 3) training in vertaalvaardigheid door het vertalen van geselecteerde passages uit de Latijnse literatuur.
Omschrijving De studenten vergroten hun (taal)vaardigheid van het Latijn. De kennis van de Latijnse grammatica wordt verder uitgediept, met een focus op syntaxis, en toegepast middels lectuur van passages uit Sallustius en Cicero. Daarnaast wordt de kennis van de stamtijden uitgebreid.
Wekelijks wordt een onderdeel van de syntaxis bestudeerd en toegelicht en een deel van het pensum gelezen. We oefenen syntaxis zowel op college als in zelfstudie aan de hand van opgaven gebaseerd op originele klassieke teksten. Het leespensum Sallustius/Cicero wordt door de studenten thuis voorbereid en op college gezamenlijk behandeld.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. A.J.L. van der Velden
Docent(en) dr. A.J.L. van der Velden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst - tekstboek, Amsterdam: University Press, 2007
NB gratis digitaal via http://www.oapen.org/search?identifier=340129
C. Kroon 9789053569504 €  29,95
Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst - oefenboek, Amsterdam: University Press, 2007
NB gratis digitaal via http://www.oapen.org/search?identifier=340128
M. Koenen 9789053569511 €  29,95
Kleine Latijnse grammatica. Houten 2009 (9e druk) G.F. Diercks en N.H.C. van Loenen 978-90-4751-962-1 €  19,90
Catilina (Sallustius + Cicero) bestellen via Addisco.nl; mail c.m.van.der.keur@rug.nl om mee te doen met de groepsbestelling Hans H. Ørberg 978-88-95611-25-9 €  14,99
Entreevoorwaarden Latijnse Taalvaardigheid I of Schakelmodule Latijn
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur  (Major) 1 semester II verplicht