Schakelmodule Latijn II

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LQX024P05
Vaknaam Schakelmodule Latijn II
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Schakelmodule Latijn II
Leerdoelen 1) verwerven van een systematisch overzicht van de Latijnse vormleer en de voornaamste syntactische en syntactisch-semantische aspecten van het Latijn; 2) vergroten van de woordenschat en kritisch gebruiken van woordenboeken; 3) trainen in (ver)taalvaardigheid door het lezen en vertalen van geselecteerde passages uit de Latijnse literatuur.
Omschrijving Het doel van dit college is het verder uitbreiden van de (ver)taalvaardigheid. Hiertoe richt het college zich op: (a) het verwerven van een systematisch overzicht van de Latijnse morfologie; (b) het verwerven van een overzicht van de belangrijkste syntactisch-semantische aspecten van het Latijn; (c) het vergroten van de woordenschat; (d) het trainen in (ver)taalvaardigheid door het lezen en vertalen van geselecteerde passages uit de Latijnse literatuur
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.M. van der Keur
Docent(en) dr. C.M. van der Keur
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst - oefenboek, Amsterdam: University Press, 2007
NB gratis digitaal via http://www.oapen.org/search?identifier=340128
M. Koenen 9789053569511 €  29,95
C. Iulii Caesaris Commentarii De Bello Gallico, Roma: Edizioni Accademia Vivarium Novum, 2003 bestellen via addisco.nl Hans H. Ørberg 9788895611068 €  14,99
Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst - tekstboek, Amsterdam: University Press, 2007
NB gratis digitaal via http://www.oapen.org/search?identifier=340129
C. Kroon 9789053569504 €  29,95
Kleine Latijnse grammatica. Houten 2009 (9e druk) G.F. Diercks en N.H.C. van Loenen 978-90-4751-962-1 €  19,90
Entreevoorwaarden Eindexamen VWO (met Grieks)
Opmerkingen Dit college valt samen met het college Latijnse Taalvaardigheid II, maar de studenten volgen daarnaast de extra ondersteuningscolleges.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 1 semester I b keuze