Griekse en Latijnse poëzie-analyse

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LQX019B05
Vaknaam Griekse en Latijnse poëzie-analyse
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Griekse en Latijnse poëzie-analyse: van hymne tot satire
Leerdoelen - Vergroten van de leesvaardigheid Grieks en Latijn
- Kennis maken met de ‘kleinere’ vormen van de Griekse en Latijnse poëzie
- Verkrijgen van enig inzicht in de receptie van de Griekse poëzie in de Latijnse.
- Verkrijgen van enige vaardigheid in de literatuurwetenschappelijke analyse van poëzie.
- Verkrijgen van kennis van en inzicht in de principes van de Griekse en Latijnse prosodie en metriek.
Omschrijving In dit college wordt een inleiding gegeven in de manier waarop moderne literatuurwetenschappelijke methodes kunnen worden gebruikt bij de interpretatie van Griekse en Latijnse poëzie. Korte Griekse en Latijnse gedichten uit verschillende genres worden gelezen en geanalyseerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
(80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijke opdracht(en)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. A.J.L. van der Velden
Docent(en) dr. A.J.L. van der Velden
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus
Entreevoorwaarden 45 EC van propedeuse plus Griekse taalvaardigheid I (of Schakelcursus) en II; Latijnse taalvaardigheid I (of Schakelcursus)
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2 semester II a verplicht