Griekse en Latijnse taalkunde

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LQX018B05
Vaknaam Griekse en Latijnse taalkunde
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Griekse en Latijnse taalkunde: Ontwikkeling en gebruik
Leerdoelen Na afloop van de module is de student in staat
(1) blijk te geven kennis en inzicht verworven te hebben op het gebied van de historische en
moderne taalkunde Grieks en Latijn;
(2) blijk te geven basiskennis en inzicht verworven te hebben over de algemene taalwetenschap;
(3) een taalkundig werkstuk te schrijven met gebruikmaking van de relevante (digitale)
hulpmiddelen.
Omschrijving Kennismaking met de algemene en de historische taalkunde; de student leert feiten uit de taalbeschrijving van het Grieks en Latijn te plaatsen in een wijder taalkundig kader. Gedurende het hele semester leest de student zelfstandig een inleiding in de algemene taalwetenschap. Tijdens de colleges staat in het eerste blok de (historische) taalkunde (vooral van het Grieks), in het tweede blok de (moderne) taalkunde. Daarnaast leert de student omgaan met relevante digitale hulpmiddelen.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur werkcollege met 80% aanwezigheidsplicht)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, verslag
(2 x 2 uur digitaal schriftelijk tentamen)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. S. Peels-Matthey
Docent(en) dr. L.M. Jansen ,dr. S. Peels-Matthey
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
A Historical Greek Reader: Mycenaean to the Koiné. Oxford UP, 2007. NB gratis digitaal beschikbaar: klik hier Colvin, S. 9780199226603 ca. €  68,00
Verder materiaal (handouts, artikelen, enz.) wordt via Nestor beschikbaar gesteld.
Linguistics. Wiley-Blackwell, 2012. NB gratis digitaal beschikbaar: klik hier Hengeveld, K. & A. Baker (eds.) 9780631230366 ca. €  37,99
Entreevoorwaarden 45 EC van het propedeuseprogramma.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2 semester I verplicht