Griekse en Latijnse Literatuurgesch.

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LQX016P05
Vaknaam Griekse en Latijnse Literatuurgesch.
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis
Leerdoelen - Kennis van de hoofdlijnen van de Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis
- Vaardigheid in het interpreteren van Grieks een Latijnse teksten in vertaling
Omschrijving Op elk college wordt een periode, genre of auteur uit de antieke literatuurgeschiedenis behandeld. De belangrijkste gegevens hierover staan in een door de docenten gemaakt overzicht. Daarnaast worden geselecteerde passages uit belangrijke werken in vertaling gelezen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen, wekelijkse opdrachten
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. J.J.H. Klooster
Docent(en) dr. J.J.H. Klooster ,dr. A.M. Schippers
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 1 semester II b verplicht