Drama II

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LQX015P05
Vaknaam Drama II
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Drama II
Leerdoelen - kennis en begrip van het Latijnse drama in de literatuur- en cultuurhistorische context
- vaardigheid in het lezen, vertalen en interpreteren van Latijnse teksten met behulp van commentaren en woordenboeken
- vaardigheid in het geven van een kleine presentatie op basis van secundaire literatuur
Omschrijving De Aulularia van Plautus en de Thyestes van Seneca zullen in hun geheel worden gelezen, grotendeels in het Latijn. Op de colleges zullen geselecteerde passages worden vertaald en besproken, en daarnaast zullen meer algemene aspecten van het Latijnse drama aan de orde komen. Iedere student houdt een korte presentatie op basis van secundaire literatuur.

Het tentamen omvat vragen over de gelezen stof (inclusief vertaalopdrachten) en over alles wat er op college aan de orde is gekomen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor
Coördinator dr. C.M. van der Keur
Docent(en) dr. C.M. van der Keur
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Aulularia, ed. K. Maclennan & W. Stockert, Liverpool University Press 2016 Plautus 9781910572382 ca. €  25,00
Seneca's Thyestes, Atlanta, Ga.: Scholars Press 1985 Tarrant, R.J. 0891308717 ca. €  24,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 1 semester II b verplicht