CMRS: Specialisatie 1

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LQR003M10
Vaknaam CMRS: Specialisatie 1
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam CMRS: Specialisatie 1
Leerdoelen
Omschrijving Aan het begin van het tweede jaar volgen de studenten een specialisatieprogramma bestaande uit drie modules van 10 ECTS (combinaties van modules zijn mogelijk). Elk gericht op het zelfstandig doen van onderzoek. Deze zogenaamde 'tutorials' kun je aan de RUG of in het buitenland volgen. Een lijst met mogelijke 'tutorials' wordt jaarlijks door de opleiding vastgesteld.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm intervisie, werkcollege
Toetsvorm verslag, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. R.M. Esser
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Afgerond jaar 1 van de research master CMRS
Opmerkingen Dit onderdeel kan ook als 5-puntsonderdeel worden gevolgd met de vakcode: LQR004M05.
Meer informatie is te verkrijgen bij de director of studies.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
ReMa Geschiedenis / History  (ReMa Classical, Medieval and Early Modern Studies) 2 semester I verplicht
ReMa Letterkunde / Literary Studies  (ReMa Classical, Medieval and Early Modern Studies) 2 semester I verplicht
ReMa Oudheidstudies / Classics and Ancient Civilizations  (ReMa Classical, Medieval and Early Modern Studies) 2 semester I verplicht