Master's Thesis in Archaeology

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LPX999M20
Vaknaam Master's Thesis in Archaeology
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 20
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Master's Thesis in Archaeology
Leerdoelen Het doel van de scriptie is dat de student aantoont te beschikken over een academische houding en vaardigheden en in staat is een archeologisch betoog van voldoende niveau en omvang te kunnen schrijven.
Omschrijving De student wordt voor dit onderdeel geacht zelfstandig een wetenschappelijke vraagstelling te formuleren en een onderzoek op te zetten volgens een te verantwoorden werkwijze. Hij/zij dient voor het onderzoek relevante gegevens te verzamelen, te rangschikken, analyseren, correleren en waarderen, en relevante conclusies te trekken. Conclusies worden op heldere en overzichtelijke wijze schriftelijk weergegeven. De beschikbare tijd wordt zodanig ingedeeld dat de student de scriptie binnen de daarvoor gestelde tijd afrond. Studenten die hebben gekozen voor de specialisatie ecologische archeologie kiezen een ecologisch onderwerp voor de scriptie. Studenten worden gestimuleerd het onderwerp van de scriptie te relateren aan lopend onderzoek, doorgaans gecombineerd met veldwerk of stage. De scriptie gaat vaak gepaard met materiaalonderzoek, digitaliseren van kaarten of het verwerken van grote bestanden.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
(Masterscriptieklas is verplicht.(zie handleiding))
Toetsvorm presentatie, scriptie
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. P.A.J. Attema
Docent(en) diverse docenten
Entreevoorwaarden Alle MA-onderdelen van het eerste semester dienen afgerond te zijn!
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Archeologie 1 semester II verplicht