Ba-scriptie Archeologie / onderzoekswg.

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LPX999B10
Vaknaam Ba-scriptie Archeologie / onderzoekswg.
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie Archeologie met onderzoekswerkgroep
Leerdoelen Binnen een vastgestelde tijd van een bepaald onderwerp de status quaestionis geven en ten aanzien daarvan een wetenschappelijk probleem kunnen identificeren en deze vertalen naar één of meerdere (deel)vragen. Informatie uit uiteenlopende bronnen kunnen verzamelen en samenbrengen, verschillende benaderingswijzen kunnen verwerven en daaruit en helder en goed gestructureerd betoog opzetten volgens de wetenschappelijke standaard. Kritiek kunnen verwerken en becommentariëren en leren verwerken in het eindresultaat: de scriptie.
Omschrijving De Bachelor-fase wordt afgerond met een Ba-scriptie. Deze scriptie is een verslag van zelfstandig verricht onderzoek. Het onderwerp is vrij naar keuze en sluit aan bij een van de tijdens de studie gevolgde onderdelen. Dit onderdeel begint met een oriëntatie op de verschillende onderwerpen die gekozen kunnen worden en wordt gevolgd door een scriptieklas waarin de probleemstelling en vraagstelling worden geformuleerd en de opzet van de scriptie wordt afgerond. De resultaten worden door de docent en de deelnemers onderling besproken en becommentarieerd.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm referaat/spreekbeurt, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. L. de Jong
Docent(en) prof. dr. R.T.J. Cappers ,dr. L. de Jong , diverse docenten
Entreevoorwaarden Propedeuse Archeologie
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Archeologie 3 semester II verplicht