History and Material Culture

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LPX051B10
Vaknaam History and Material Culture
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam History and Material Culture
Leerdoelen 1.4 brede basiskennis op het gebied van de cultuurvakken Oude Geschiedenis, Klassieke en Mediterrane Archeologie en Filosofie van de Oudheid.
2.3 vermogen om te gaan met en gebruik te maken van de belangrijkste bibliografische en heuristische instrumenten en hulpmiddelen op het gebied van de Griekse en Romeinse oudheid;
2.4 beheersing van algemene academische vaardigheden, zoals het logisch redeneren en argumenteren in zowel mondelinge als schriftelijke vorm.
3.1 vermogen om kennis, begrip en vaardigheden toe te passen bij het systematisch en kritisch evalueren van informatie uit uiteenlopende bronnen, en daarbij problemen en vragen te identificeren, alsmede creativiteit te tonen bij het formuleren, evalueren en toepassen van oplossingen en argumenten die op bewijsmateriaal gebaseerd zijn;
4.1 vermogen om op grond van het eigen oordeel op kritische en effectieve wijze van gedachten te wisselen met vakgenoten;
5.3 bezit van voldoende leervaardigheden en domeinkennis om via vervolgopleidingen zich verder te ontwikkelen op het professionele vlak;
Omschrijving History and Material culture in the Ancient World
Waarom bouwden Grieken tempels? Waarom werden geschenken aan de doden meegegeven? Waarom waren standbeelden van Romeinse keizers zo noodzakkelijk in oude steden? Waarom moesten christenen het Ware Kruis vinden? Wat voor soort betekenissen hadden deze dingen, welke verhalen roepen ze op? Zulke vragen komen aan bod in deze cursus waarin materiële cultuur beschouwt wordt als een bron voor oudheidstudies, zowel op zichzelf als in de context van een groter historisch verhaal.
Deze cursus wordt gegeven door een archeoloog en een historicus uit de oudheid die samen studenten begeleiden langs een breed spectrum aan benaderingen - zoals artefactanalyse, geheugenstudies, ruimtelijke theorieën, netwerktheorie, fenomenologie, funeraire studies, architectuur en landschapsstudies - die gebruikt worden in actuele studies gericht op de interpretatie van de sociale en culturele dynamiek van de oudheid.
De cursus wordt in het Engels gegeven. Het is een verplicht onderdeel van de (premaster) minor Oudheidstudies, maar zal ook van belang zijn voor studenten in programma's met keuzevakken (vrije ruimte) die meer willen weten over de antieke wereld, vooral voor studenten archeologie en geschiedenis. De cursus is ook van potentieel belang voor studenten uit andere disciplines (bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, culturele geografie, religieuze studies).
Uren per week 3
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm actieve participatie, essay, presentatie
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator A.C. Moles, PhD.
Docent(en) A.C. Moles, PhD.
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Facultaire Minor Archeologie  (Klassieke Mediterrane Archeologie) 3 semester I keuzegroep
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Geschiedenis en cultuur van de Oudheid) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Taal en Cultuur van de Oudheid) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Archeologie en Cultuur van de Oudheid) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Taal en Archeologie van de Oudheid) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Vrije variant) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Taal en de receptie van de oudheid) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Geschiedenis en de receptie van de oudheid) 3 semester I verplicht