Osteoarchaeology

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LPX036B05
Vaknaam Osteoarchaeology
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Osteoarchaeology
Leerdoelen
Omschrijving NB: Dit vak wordt vervangen door het vak 'From the Arctic tot the near East and in-between' (LPX046B05).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm nog niet bekend
Toetsvorm nog niet bekend
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. P.A.J. Attema
Docent(en) Nog niet bekend
Entreevoorwaarden Een student kan zich niet eerder voor derdejaarsvakken inschrijven dan nadat hij/zij de propedeuse heeft afgerond.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type