Geoarcheologie

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LPX026P05
Vaknaam Geoarcheologie
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Geoarcheologie
Leerdoelen - beschikt over inzicht in de aard van archeologische verschijnselen in relatie tot landschapsvormende processen (1.1)
- beschikt over kennis hoe geoarcheologische data te vergaren (kaarten, boorgegevens, profielen, dateringsmethoden) en heeft inzicht in factoren die van invloed zijn op de representativiteit van archeologische patronen (1.3)
- beschikt over een brede kennis van en een goed inzicht in theoretische benaderingen, begrippen en methoden in de geoarcheologie (1.4)
Omschrijving Geoarcheologie gebruikt concepten, methoden en technieken uit de aardwetenschappen als basis voor de interpretatie van archeologische verschijnselen. Belangrijke vragen zijn: wat kunnen we zeggen over de interactie tussen mens en landschap?; hoe heeft men in het verleden grondstoffen geëxploiteerd en geproduceerd?; wat is de herkomst van grondstoffen?; wat is de ouderdom van bewoningssporen?; in welke mate is een vindplaats intact?; welke processen zijn van invloed op de conservering van bewoningssporen in de ondergrond? Om op dergelijke vragen een antwoord te krijgen, wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld paleogeografische en paleoecologische reconstructies, sedimentanalyses, pedologie, herkomstbepaling van gesteenten, geofysische en -chemische analyses, dateringsmethoden en geomorfologie. In deze cursus worden de belangrijkste geoarcheologische concepten, methoden en technieken geïntroduceerd.
Uren per week 4
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. J.H.M. Peeters
Docent(en) prof. dr. M.W. Dee ,dr. J.H.M. Peeters
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
De vorming van het land. Geologie en geomorfologie. E. Stouthamer, K.M. Cohen, W.Z. Hoek 9789491269110 €  49,90
Entreevoorwaarden Geen
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Archeologie 1 semester II b verplicht