Art and Archaeology of Classical Greece

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LPX021B10
Vaknaam Art and Archaeology of Classical Greece
Voertaal Engels
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Art and Archaeology of Classical Greece
Leerdoelen De student kent en heeft inzicht in de hoofdlijnen van de archeologie van Griekenkand en de Griekse wereld. De student kan op kritische wijze de archeologische en kunsthistorische gegevens en de iconographie van de periode bestuderen, alsmede zelfstandig een dictaat maken van hoorcolleges.
Omschrijving Deze cursus geeft een overzicht van de Griekse archeologie vanaf de Archaïsche en Klassieke periode tot aan de Hellenistische en Romeinse periode en bestrijkt ongeveer de tijd tussen 800 v. Chr. tot 300 n. Chr; de nadruk ligt op de Klassieke periode (ca. 500-300 v. Chr.). De cursus stelt zich tot doel om de studenten te laten kennismaken met de Griekse archeologie en de Griekse kunst, en om aan te tonen dat archeologische overblijfselen gebruikt kunnen worden om historische vragen te stellen, zoals naar sociale verhoudingen, politieke ideologie en de mentaliteit van de oude Grieken.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator A.C. Moles, PhD.
Docent(en) A.C. Moles, PhD. ,prof. dr. S. Voutsaki
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
The complete archaeology of Greece J. Bintliff, 2012 9781405154192 ca. €  40,00
A Companion to Greek Art

T. J. Smith & D. Plantzos, 2018 9781119266815 ca. €  48,00
Entreevoorwaarden Toegang tot het tweede jaar, d.w.z. minimaal 45 ECTS behaald uit de propedeuse, waaronder Archeologie van de Klassieke Oudheid.
Opmerkingen Aanwezigheidsplicht 80%. Dit vak is het derde onderdeel van een vierdelige serie vakken: 1. Aegean Prehistory: the world of the Palaces 2. Pre-Roman Italy 3. Art and Archaeology of Classical Greece en 4, Archaeology of the Roman Empire.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester I intm
Ba Archeologie 2 semester I keuzegroep
Facultaire Minor Archeologie  (Klassieke Mediterrane Archeologie) 3 semester I verplicht
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Archeologie en Cultuur van de Oudheid) 3 semester I keuzegroep
Facultaire Minor Oudheidstudies  (Taal en Archeologie van de Oudheid) 3 semester I keuzegroep