Ba-scriptie Nederlands

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LNX999B10
Vaknaam Ba-scriptie Nederlands
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Concept rooster

Uitgebreide vaknaam Ba-scriptie Nederlands
Leerdoelen Tot de leeruitkomsten van de Bachelorscriptie worden gerekend:
- succesvol en zelfstandig een onderzoek op bachelorniveau uit kunnen voeren op het gebied van de Nederlandse taalkunde, taalbeheersing van het Nederlands, historische letterkunde of moderne Nederlandse letterkunde.
- eenvoudige taalkundige, taalgebruikskundige of letterkundige onderzoekstechnieken toe kunnen passen.
- in kritische reflectie op de literatuur onderzoeksvragen kunnen formuleren, kunnen bijstellen, en voorgestelde antwoorden kunnen evalueren.
- wetenschappelijke discussies op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur zowel voor een breed als voor een specialistisch publiek op inzichtelijke en inzicht gevende wijze kunnen presenteren.
Omschrijving De bachelorscriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het opzetten en uitvoeren van een onderzoek op bachelorniveau van beperkte aard op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur (Nederlandse taalkunde, taalbeheersing van het Nederlands, moderne Nederlandse letterkunde, historische Nederlandse letterkunde).
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
(in semester II met enkele bijeenkomsten)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. J.E. Weijermars
Docent(en) prof. dr. C.M. de Glopper ,dr. M.N. Gosen ,prof. dr. P. Hendriks ,prof. dr. J. Hoeksema ,dr. M.G. Paijmans ,prof. dr. B.A.M. Ramakers ,prof. dr. M.P.J. Sanders ,dr. S. van Voorst ,dr. J.E. Weijermars
Entreevoorwaarden De scriptie wordt geschreven in het tweede semester van het derde studiejaar. Om met de scriptie te kunnen beginnen moet minimaal de Propedeuse zijn voltooid en moet de student aan de entreevoorwaarden voldoen. Dat wil zeggen dat bij aanvang van het scriptietraject de volgende twee vakken voldoende moeten zijn afgerond:
• Bij een scriptie op het terrein van de letterkunde: ten minste één Onderzoeksatelier letterkunde + de cursus Benaderingen in Letterkundig Onderzoek
• Bij een scriptie op het terrein van de taalkunde: ten minste één Onderzoeksatelier taalkunde + de cursus Benaderingen Taal en Taalgebruik
• Bij een scriptie op het terrein van de taalbeheersing: ten minste één Onderzoeksatelier taalbeheersing + de cursus Benaderingen Taal en Taalgebruik

Indien er dringende en duidelijk omschreven redenen zijn, kan de ExamenCommissie Letteren besluiten van deze voorwaarden af te wijken.

In uitzonderlijke gevallen kan de bachelorscriptie in het eerste semester worden geschreven. Dat kan alleen als de student aan de entree-eisen voldoet en als de bachelorscriptie het laatste onderdeel is dat de student nog moet volgen.
Opmerkingen De deadline voor het opgeven van twee keuzes voor het onderwerp van de bachelorscriptie is 28 november.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 3 semester II verplicht