Werkgroep Gastschrijver 2021 Mathijs Dee

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNX059B05
Vaknaam Werkgroep Gastschrijver 2021 Mathijs Dee
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Werkgroep Gastschrijver 2021 Mathijs Deen
Leerdoelen
Omschrijving In het werkcollege wil gastschrijver Mathijs Deen met de studenten op verkenning in het niemandsland tussen
fictie en non-fictie. In een gastoptreden zullen fictie-schrijver Bert Natter en non-fictie schrijver Luc
Panhuysen aangeven waar de grenzen van hun genres liggen, wat zij zichzelf nog wel toestaan en
wat verboden terrein is. Vervolgens zullen de studenten aan de hand van een historisch personage van
eigen keuze, gaan verkennen hoe zij die persoon in een verhaal tot leven kunnen wekken en wat ze
zichzelf daarin wel en niet toestaan.

Data/tijd/plaats
14, 21 en 28 september; 5, 12 en 19 oktober; 16 en 23 november. Van 11.00-13.00 uur, zaal LE
1312.0012, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 (Harmoniecomplex) Groningen.


Aanmelding
Aanmelding per e-mail bij Annemieke Koning: a.m.koning@rug.nl.
Uiterste aanmelddatum: maandag 23 augustus 2021.

Er kunnen maximaal 16 studenten deelnemen aan de werkcolleges: acht letterenstudenten en acht
studenten van buiten de Letterenfaculteit. Studenten kunnen zich aanmelden met een korte geschreven
motivatie en vermelding van hun studie. Voor de werkcolleges en het bijwonen van de publieke
avonden staan 5 ECTS (vrije ruimte).

Gastschrijverschap
Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. De gastschrijver
verzorgt openbare lezingen en een reeks werkcolleges. Gastschrijvers aan de Groningse universiteit
waren onder meer Dick Hillenius, Doeschka Meijsing, Willem Wilmink, Monica van Paemel, Willem Jan
Otten, Gerrit Krol, Nelleke Noordervliet, Bernlef, Rutger Kopland, Joost Zwagerman, Thomas
Rosenboom, Bas Heijne, Koos van Zomeren, Tonnus Oosterhoff, Marjolijn Februari, Esther Jansma,
Kader Abdolah, Arthur Japin, Annejet van der Zijl, Hans Aarsman, Marjoleine de Vos, Joost de Vries, P.F.
Thomése, Ellen Deckwitz, Auke Hulst, Edward van de Vendel en Joke van Leeuwen. In 2010 werd het 25-
jarig bestaan gevierd met optredens en werkgroepen van diverse schrijvers/zangers van popsongs, met
Spinvis, Typhoon, Huub van der Lubbe, Stef Bos, Ellen ten Damme, Jan Rot en Freek de Jonge. De
organisatie van het Gastschrijverschap is in handen van de RUG en Studium Generale Groningen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
Toetsvorm book review
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden Alleen voor RUG-studenten
Opmerkingen Er kunenn maximaal 16 studenten deelnemen aan de werkcolleges: acht letterenstudenten en acht studenten van buiten de Letterenfaculteit.
Studenten kunnen zich aanmelden met een kort geschreven motivatie en vermelding van hun studie. Voor de werkcolleges en het bijwonen van de publieke avonden staan 5 ECTS (vrije ruimte)
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren - semester I keuze
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Diversen) - semester I keuze