Werkgroep Gastschrijver van Leeuwen 2020

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LNX054B05
Vaknaam Werkgroep Gastschrijver van Leeuwen 2020
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Werkgroep Gastschrijver Joke van Leeuwen 2020
Leerdoelen De werkcolleges worden gegeven door Joke van Leeuwen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden schrijf je in opdracht korte teksten. Je gaat aan de slag met verschillende genres en stijlen, met dialogen en humor en met het helder verwoorden van complexe kennis. Ook het werken met tekst en beeld komt aan bod. De teksten worden gezamenlijk besproken.

Data/tijd/plaats
15, 22 en 29 september; 6 & 13 oktober; 10, 17 en 24 november. Van 11.00-13.00 uur, zaal LE 1312.0012, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 (Harmoniecomplex) Groningen.

Aanmelding
Aanmelding per e-mail bij Annemieke Koning: a.m.koning@rug.nl.

Uiterste aanmelddatum: maandag 24 augustus 2020.

Er kunnen maximaal 16 studenten deelnemen aan de werkcolleges: acht letterenstudenten en acht studenten van buiten de Letterenfaculteit. Studenten kunnen zich aanmelden met een korte geschreven motivatie en vermelding van hun studie. Voor de werkcolleges en het bijwonen van de publieke avonden staan 5 ECTS (vrije ruimte).
Omschrijving Gastschrijverschap

Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver verbonden. De gastschrijver verzorgt openbare lezingen en een reeks werkcolleges. Gastschrijvers aan de Groningse universiteit waren onder meer Dick Hillenius, Doeschka Meijsing, Willem Wilmink, Monica van Paemel, Willem Jan Otten, Gerrit Krol, Nelleke Noordervliet, Bernlef, Rutger Kopland, Joost Zwagerman, Thomas Rosenboom, Bas Heijne, Koos van Zomeren, Tonnus Oosterhoff, Marjolijn Februari, Esther Jansma, Kader Abdolah, Arthur Japin, Annejet van der Zijl, Hans Aarsman, Marjoleine de Vos, Joost de Vries, P.F. Thomése, Ellen Deckwitz, Auke Hulst en Edward van de Vendel. In 2010 werd het 25-jarig bestaan gevierd met optredens en werkgroepen van diverse schrijvers/zangers van popsongs, met Spinvis, Typhoon, Huub van der Lubbe, Stef Bos, Ellen ten Damme, Jan Rot en Freek de Jonge. De organisatie van het Gastschrijverschap is in handen van de RUG en Studium Generale Groningen.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege
(Alleen voor RUG-studenten.)
Toetsvorm book review
Vaksoort bachelor
Entreevoorwaarden Alleen voor RUG-studenten
Opmerkingen Er kunnen maximaal 16 studenten deelnemen aan de werkcolleges: acht letterenstudenten en acht studenten van buiten de Letterenfaculteit. Studenten kunnen zich aanmelden met een korte geschreven motivatie en vermelding van hun studie. Voor de werkcolleges en het bijwonen van de publieke avonden staan 5 ECTS (vrije ruimte).
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Open colleges Letteren 2 semester I keuze
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Diversen) - semester I keuze