Klassieke Teksten Neerlandistiek

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNX050B10
Vaknaam Klassieke Teksten Neerlandistiek
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Klassieke Teksten Neerlandistiek
Leerdoelen 1. Kennismaken met en kritisch reflecteren op ‘klassieke’ teksten uit de Neerlandistiek.
2. Mondeling (en schriftelijk) kunnen presenteren van ‘klassieke’ teksten uit de Neerlandistiek en hierover wetenschappelijk inzichtelijke en zinvolle discussies kunnen voeren.
3. Versteviging en ondersteuning van het Ba-scriptieproces.
Omschrijving Deze cursus beoogt studenten kennis te laten maken met ‘klassieke’ teksten uit de Neerlandistiek, dat wil zeggen: teksten die de huidige vakbeoefening sterk hebben beïnvloed en nog steeds een rol spelen in de vakdiscussies. De onderwijsvormen zijn werkcolleges en geleide zelfstudie. De studenten bestuderen voorafgaand aan de werkcolleges zelf de teksten, die door de docenten tevoren zijn voorzien van gerichte aandachtspunten/vragen. Op de werkcolleges presenteren de studenten (individueel of in een groepje) telkens één van de bestudeerde teksten en leiden de discussie. De cursus wordt afgesloten met een portfolio.
Uren per week 2
Onderwijsvorm werkcollege
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm dossier, opdrachten
Vaksoort bachelor jr 3
Coördinator dr. S. van Voorst
Docent(en) prof. dr. J. Hoeksema ,dr. M.E. Meijer Drees ,dr. L. van Poppel ,dr. S. van Voorst
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 3 semester II verplicht