Argumentatie en Retorica

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNX042B05
Vaknaam Argumentatie en Retorica
Niveau(s) bachelor
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Argumentatie en Retorica
Leerdoelen - Kennis van systeem, theorie, geschiedenis en toepassingen van de retorica, met speciale aandacht voor de stilistiek
- Kennis van en inzicht in de basisprincipes van de argumentatieleer
- Vaardigheid in het ontwerpen en geven van een presentatie
- Vaardigheid in het schrijven van een kritische bespreking
Omschrijving In deze cursus verdiep je je kennis van en inzichten in de klassieke retorica en de argumentatieleer. We staan stil bij de klassieke grondslagen van het systeem en de theorie van de retorica en het gebruik van stijlmiddelen in uiteenlopende letterkundige en praktisch georiënteerde taalgebruikspraktijken. Ook besteden we aandacht aan redeneervormen die taalgebruikers inzetten om standpunten te onderbouwen en de drogredenen die hieruit kunnen voortkomen.
In het tweede blok geef je samen met medestudenten een presentatie over een deelthema. Aan het slot schrijf je een recensie van twee presentaties van medestudenten.

Toetsvorm: tentamen en opdrachten
Uren per week variabel
Onderwijsvorm werkcollege, zelfstudie (begeleid)
(2 uur werkcollege)
Toetsvorm mondeling tentamen, schriftelijk tentamen
(schriftelijk 2 uur)
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator dr. F.L. Kramer
Docent(en) dr. F.L. Kramer ,dr. L. van Poppel
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt tijdens de cursus bekendgemaakt.
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2 Nederlandse Taal en Cultuur
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type