Methodologie

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LNX003P05
Vaknaam Methodologie
Voertaal Nederlands
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Methodologie
Leerdoelen Na succesvolle afronding van het studieonderdeel zijn studenten in staat om op het terrein van de neerlandistiek:
1. onderzoeksmethodes te herkennen en te duiden;
2. onderzoekrapportages te begrijpen en methodologische aspecten ervan te herkennen, te duiden en op een basaal niveau te bekritiseren;
3. eenvoudige onderzoeks-technieken toe te passen.
Omschrijving In dit onderdeel maken studenten kennis met methodologie, in een vorm waarbij kennis over benaderingen in en methoden van onderzoek steeds verbonden is aan de inhoud van de discipline (letterkunde, taalkunde, taalbeheersing). In hoorcolleges wordt een overzicht geboden over actuele en vroegere onderzoeksbenaderingen en onderzoekstradities, over hun achtergronden in de wetenschapsfilosofie en in de ontwikkeling van aanpalende disciplines/wetenschapsgebieden. Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan ethiek en wetenschappelijke integriteit. Dit alles gebeurt in de hoorcolleges. In de werkcolleges worden onderzoekspublicaties besproken en qua benadering en methodologie ‘geplaatst’. De studenten bereiden de werkcolleges voor door opdrachten uit te voeren die nopen tot gerichte lezing/bestudering van de betreffende publicaties. Het onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(2 uur werkcollege, 2 uur hoorcollege)
Toetsvorm dossier
(schriftelijk 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator prof. dr. J. Hoeksema
Docent(en) dr. V.M. Baaijen ,prof. dr. J. Hoeksema ,dr. J.E. Weijermars
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Wordt nader bekend gemaakt.
Entreevoorwaarden Entree-eisen: geen. Bijvakstudenten zijn welkom.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands 1 semester II b verplicht