Taalvaardigheidsontw. Nederlands

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LNB001B05
Vaknaam Taalvaardigheidsontw. Nederlands
Voertaal Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Taalvaardigheidsontwikkeling Nederlands
Leerdoelen De module heeft tot doel het verwerven van kennis en inzicht in:
(a) de ontwikkeling van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van kinderen; (b) de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn;
(c) de mogelijkheden om ontwikkelingsprocessen te stimuleren en te sturen.
Omschrijving De module heeft tot doel het verwerven van kennis en inzicht in: (a) de ontwikkeling van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van kinderen; (b) de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn; (c) de mogelijkheden om ontwikkelingsprocessen te stimuleren en te sturen.
Tijdens de hoorcolleges staat steeds één thema centraal, dat door de studenten wordt voorbereid door het lezen van enkele teksten. In het college wordt het thema belicht, aan de hand van de gelezen literatuur en met behulp van nadere illustraties (onderzoeksgegevens en onderwijsmateriaal zoals leermiddelen en toetsen).
Bij ieder collegethema is een opdracht geformuleerd. De uitwerkingen van de opdrachten worden door de docenten beoordeeld als voldoende of onvoldoende en worden besproken tijdens het eerstvolgende werkcollege.
De volgende thema’s komen aan bod:
• Het begrip ‘taalvaardigheid’
• Taal en schrift in de voorschoolse periode
• Taalkennis
• Lezen
• Schrijven
• Taalverschillen en taaachterstand
• Taalonderwijs
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm portfolio, schriftelijk tentamen
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. C.M. de Glopper
Docent(en) dr. V.M. Baaijen ,prof. dr. C.M. de Glopper
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Language and literacy development. What educators need to know. 2nd Edition. New York: The Guilford Press. Byrnes, J. P., & Wasik, B. A. (2019). 978-1-4625-4004-4 €  45,00
Entreevoorwaarden Toegang tot jaar 2.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Nederlands  (pre-master voor HBO 2e graads Nederlands) 4 semester I b verplicht
Ba Nederlands 2 semester I b verplicht
Ba Open colleges Letteren - semester I b keuze
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Europese T&C - profielen Taal en Maatschappij & Cultuur en Literatuur) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Minorities and Multilingualism/Fries) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Taalwetenschap) 3 semester I b verplicht
Facultaire Minor Nederlandse Taal en Cultuur  (BA Engelse Taal en Cultuur) 3 semester I b verplicht