Middeleeuws Latijn II

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LMX002X10
Vaknaam Middeleeuws Latijn II
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Middeleeuws Latijn II
Leerdoelen De student beheerst het middeleeuws Latijn zodanig dat hij/zij teksten van een gemiddeld tot moeilijk niveaus grammaticaal, kan bevatten en verklaren, deze teksten kan vertalen en bestaande vertalingen op hun waarde kan beoordelen.
Omschrijving Kennis van het Latijn is voor de studie van Middeleeuwen en Renaissance van groot belang. Deze cursus richt zich op Middeleeuws Latijn voor gevorderden, dat wil zeggen op studenten die Latijn als eindexamenvak op het VWO hebben gehad, of een vergelijkbaar niveau hebben bereikt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege
(Er is een aanwezigheidsplicht.)
Toetsvorm schriftelijk tentamen
Vaksoort master
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Woordenboek Latijn-Nederlands H. Pinkster 9789089640734 €  49,50
Entreevoorwaarden Eindexamen Latijn, of Middeleeuws Latijn I, of Basiscursus Latijn, of Beginnerscursus Latijn I en II.
Opmerkingen Het schriftelijk tentamen gaat over een zelfstandig gelezen pensum van ca. 30 pp.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Grieks en Latijn) - semester II keuze