Middeleeuws Latijn I

Faculteit Letteren
Jaar 2020/21
Vakcode LMX001X10
Vaknaam Middeleeuws Latijn I
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster Rooster onder voorbehoud

Uitgebreide vaknaam Middeleeuws Latijn I
Leerdoelen De studente beheerst het middeleeuws Latijn zodanig dat hij/zij teksten van een eenvoudig niveau grammaticaal kan bevatten en verklaren, deze teksten kan vertalen en bestaande vertalingen op hun waarde kan beoordelen.
Omschrijving Kennis van het Latijn is voor de studie van Middeleeuwen en Renaissance van groot belang. Deze cursus richt zich op Middeleeuws Latijn voor studenten die geen of slechts weinig kennis van het Latijn bezitten. Door grammaticatraining en de analyse van teksten en vertalingen wordt de basis gelegd voor het lezen van middeleeuws-latijnse teksten.
Uren per week 4
Onderwijsvorm praktische oefening, werkcollege
Toetsvorm schriftelijk tentamen
(Er is een aanwezigheidsplicht.)
Vaksoort master
Coördinator dr. B.A. Blokhuis
Docent(en) dr. B.A. Blokhuis
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Syllabus. Te verkrijgen bij docente. ca. €  15,00
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Vrije keuzeruimte / Bijvakken overig  (Grieks en Latijn) - semester I keuze