European Cultural Landscape

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LKX038B10
Vaknaam European Cultural Landscape
Niveau(s) uitwisseling, facultaire minor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 10
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam European Cultural Landscape
Leerdoelen Inzicht verwerven in de hoofdlijnen van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de cultuurlandschappen van Europa. Inzicht verwerven in de belangrijkste actuele landschappelijke vraagstukken op Europese schaal. Ontwikkeling van vaardigheden bij het voorbereiden en presenteren van een programma-onderdeel van een internationale excursie naar Noord-Italië waarin de geschiedenis van landschap en architectuur centraal zal staan.
Omschrijving Deelnemers krijgen tijdens een serie van 14 hoorcolleges inzicht in de lange termijnontwikkeling van het Europese cultuurlandschap met bijzondere aandacht voor de grensoverstijgende processen door de eeuwen heen en hun invloed op het Europese cultuurlandschap. Tijdens de werkcolleges bereiden deelnemers een Nederlandstalige onderzoekspaper voor over een Europees land naar keuze (inclusief enkele tussentijdse mondelinge presentaties in het Nederlands).
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort bachelor
Coördinator prof. dr. ir. M. Spek
Docent(en) prof. dr. ir. M. Spek ,drs. A.J. Wolff
Entreevoorwaarden Alleen toegankelijk voor premaster studenten Landschap en Uitwisselingsstudenten.
Opmerkingen Er geldt een 80% aanwezigheidsplicht tijdens de vakken.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students - semester II a verplicht
Ba Kunstgeschiedenis - semester II a verplicht