European Country House Landscapes

Faculteit Letteren
Jaar 2017/18
Vakcode LKX026B05
Vaknaam European Country House Landscapes
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam European Country House Landscapes
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort bachelor
Docent(en) dr. C.A.M. Gietman ,prof. dr. H. Ronnes
Entreevoorwaarden
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a intm
Ba Kunstgeschiedenis 2 semester II a verplicht