European Country House Landscapes

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LKX026B05
Vaknaam European Country House Landscapes
Niveau(s) bachelor
Voertaal Engels
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam European Country House Landscapes
Leerdoelen Na afronding van het vak:
1. Kennen studenten de hoofdlijnen van de geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen in Europe (in het bijzonder in Nederland)
2. Zijn studenten bekend met moderne discussies op het terrein van het onderzoek naar kastelen, buitenplaatsen en landgoederen en van de belangrijkste concepten, perspectieven, bronnen en methoden die bij dit onderzoek worden gebruikt door cultuurhistorici, kunsthistorici, landschapshistorici en historisch antropologen;
3. Zijn studenten in staat verder onderzoek te verrichten op dit terrein.
Omschrijving De cursus "European Country House Landscapes" biedt een overzicht van de geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen in Nederland en de rest van Europa vanaf de middeleeuwen tot heden, met speciale aandacht voor hun sociale, culturele en symbolische functies. Tijdens de colleges wordt onder meer aandacht besteed aan de opkomst van een moderne notabelenelite, landgoedbeheer, de verhouding tussen stad en platteland, de neergang van landgoederen en de huidige functie van kastelen en buitenplaatsen als cultureel erfgoed.
Uren per week 4
Onderwijsvorm werkcollege
Vaksoort bachelor jr 2
Coördinator prof. dr. H. Ronnes
Docent(en) dr. C.A.M. Gietman ,prof. dr. H. Ronnes
Entreevoorwaarden
Opmerkingen Het vak bestaat uit een reeks hoorcolleges en werkcolleges. De kosten voor excursies bedragen ongeveer €20,00 per student.
De voertaal is Engels, tenzij slechts Nederlandse studenten deelnemen. Aanwezigheid bij 80% van de colleges is verplicht, evenals actieve deelname en het in acht nemen van deadlines.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 2 semester II a intm
Ba Kunstgeschiedenis 2 semester II a verplicht