Reality Contested: Visual Arts 1800-1914

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LKX024P05
Vaknaam Reality Contested: Visual Arts 1800-1914
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Reality Contested: Visual Arts 1800-1914
Leerdoelen Doel is de student inzicht te verschaffen in de voornaamste ontwikkelingen in de beeldende kunst (en fotografie) in de periode 1800-1914. Deze ruim anderhalve eeuw kenmerkt zich door een toenemende problematisering in de beeldende kunst van de waarneembare werkelijkheid. Analyse van afzonderlijke werken en kunsttheoretische en –kritische noties zal dit uitgangspunt verhelderen. De cursus besteedt aandacht aan de volgende academische vaardigheden: vergelijkende visuele analyse en visueel geheugen, tekstanalyse, presentatietechniek, terminologie.
Omschrijving De collegereeks staat in het teken van belangrijke ontwikkelingen in de beeldende kunst en fotografie die zich vanaf omstreeks 1800 hebben voorgedaan. In een zich dynamisch ontwikkelende samenleving, die onder meer wordt gekenmerkt door (vanaf 1789) revoluties en democratiseringsbewegingen, nemen de beeldende kunsten meer en meer een geïsoleerde positie in. Als opdrachtgevers raken Staat en Kerk op de achtergrond. Ieder college zal stil staan bij de vraag hoe de kunstenaar zich in zijn werk verhield tot de maatschappelijke ontwikkelingen en tot de dynamiek van de stedelijke ruimte en cultuur, of juist tot de landschappelijke omgeving. De analyse van schilderijen, sculpturen en foto’s - vorm, compositie, inhoud en stijl - is daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, veldwerk, werkcollege
(1 x 2 uur hoorcollege, 1 x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm essay, schriftelijk tentamen
(schriftelijk tentamen 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Docent(en) dr. M. van Tilburg , E.P. Waterbolk
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Thames & Hudson Introduction to Art Debra J. Dewitte, Ralph M. Larmann 9780500239438 €  34,25
History of Modern Art. Painting sculpture architecture photography, 7de editie, Upper Saddle River/Londen/Singapore 2013, H.H. Arnason and E.C. Mansfield H.H. Arnason, and Mansfield ca. €  54,95
Readerteksten
Nineteenth-Century European Art, 3th edition, Upper Saddle River 2012 (some 175 pages), Petra ten-Doesschate Chu Petra ten-Doesschate Chu ca. €  49,50
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de werkcolleges. Halen van de deadlines. Deze module is ook onderdeel van het KCM programma voor studenten die Modern Art als hun Art Discipline kiezen. De geschatte kosten van de eendaagse excursie naar het Kröller-Müller Museum zijn €40,00-45,00 per student.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ba Kunsten, Cultuur en Media  (Major) 1 semester II a keuzegroep
Ba Kunstgeschiedenis  (Major) 1 semester II a verplicht
Ba Kunstgeschiedenis  (Pre-master Early Modern Art) - semester II a verplicht
Ba Kunstgeschiedenis  (Pre-master Modern and Contemporary Art) - semester II a verplicht