Blurring Boundaries: A&U 1914- now

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LKX019P05
Vaknaam Blurring Boundaries: A&U 1914- now
Niveau(s) propedeuse
Voertaal Engels
Periode semester II b
ECTS 5
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Blurring Boundaries: Architecture & Urbanism 1914-now
Leerdoelen Kennis van corpus en chronologie van de internationale architectuur van 1914 – heden; de besproken gebouwen/stedelijke ensembles/ontwerpen/ideeën kunnen onderscheiden in programmatische en stilistische zin; de achterliggende (ideologische) motivaties en de ontwerpers kennen en historisch perspectief kunnen plaatsen; de besproken thematiek zowel mondeling als schriftelijk kunnen reproduceren.
Omschrijving “The built product of modernization is not modern architecture but Junkspace” (Rem Koolhaas 2002).
Dit college behandelt de toonaangevende architectuur en stedenbouw sinds ca. 1914; nadruk ligt op ontwerpers, bouwwerken, ensembles en teksten/traktaten die tot de internationale canon van de Architectuurgeschiedenis zijn gaan behoren. Ze worden bestudeerd met het oog op de relaties tussen hun type/plattegrond/verschijningsvorm en de maatschappelijke functies en/of idealen waarvoor ze werden ontworpen en (niet altijd) gerealiseerd. Na de hoogtijdagen van het modernisme, hebben fenomenen als privatisering en globalisering geleid tot een ontwerparsenaal dat tegenwoordig uiterst divers en internationaal van aard is.
Ofschoon het accent op West-Europa en de VS ligt, zullen ook relevante ontwikkelingen buiten die regio’s de revue passeren.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
(1 x 2 uur hoorcollege, 1 x 2 uur werkcollege)
Toetsvorm presentatie, schriftelijk tentamen
(schriftelijk tentamen 3 uur)
Vaksoort propedeuse
Coördinator dr. A.M. Martin
Docent(en) dr. A.M. Martin
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Modern Architecture since 1900, Third edition (or later), Phaidon Press Inc, New York 1996 (1982), William J.R. Curtis €  32,00
Thames & Hudson Introduction to Art Debra J. Dewitte, Ralph M. Larmann 9780500239438 €  34,25
Aanvullende artikelen
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.
Eenmalig semblok wijziging ivm Corona en de excursie
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Course units for exchange students 1 semester II b keuze
Ba Kunstgeschiedenis  (Major) 1 semester II b verplicht