Beeldende kunst oud: Tutorial

Faculteit Letteren
Jaar 2018/19
Vakcode LKK034M05
Vaknaam Beeldende kunst oud: Tutorial
Voertaal Engels en Nederlands
Periode semester I b
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Beeldende kunst oud: Tutorial
Leerdoelen In staat zijn om individueel onderzoek te doen of in staat zijn samen met anderen een kunsthistorisch symposium te organiseren.
Omschrijving Dit onderdeel dient voor een methodisch-theoretische verdieping van hetzij de reguliere stage, hetzij het Specialisatieproject; de invulling geschiedt in overleg met de docent onder wiens begeleiding het Stage/Specialisatie-project wordt gevolgd. Voor de studenten van de Conservatorenopleiding Oude Kunst die geselecteerd zijn voor een halfjaarlijks stage dient deze module voor onderwijs door vertegenwoordigers van de musea die betrokken zijn bij de Conservatorenopleiding. De organisatie van dit onderwijs ligt in handen van de studenten zelf, onder toezicht van een docent. Hierbij kan sprake zijn van een reeks gastcolleges of van een symposium, tijdens welke lezingen en paneldiscussies plaatsvinden en andere studenten als publiek worden aangetrokken. De studenten worden getoetst op hun organisatorische vermogens, op hun deelname aan de discussies en op hun schriftelijke verslaggeving van de gehouden gastcolleges of voordrachten.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator diverse docenten
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
wordt later bekend gemaakt
Entreevoorwaarden
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges.De voertaal is Engels, tenzij er alleen Nederlandse studenten deelnemen. Nederlandse studenten mogen hun opdrachten in het Nederlands inleveren.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Kunstgeschiedenis: ) 1 semester II keuzegroep