Master's Thesis Architecture

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LKA999M15
Vaknaam Master's Thesis Architecture
Niveau(s) master
Voertaal Engels en Nederlands
Periode hele jaar
ECTS 15
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Master's Thesis Architecture and Townplanning
Leerdoelen
Omschrijving
Uren per week variabel
Onderwijsvorm zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm scriptie
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. C. Wagenaar
Docent(en) dr. A.M. Martin ,dr. C.P.J. van der Ploeg ,prof. dr. C. Wagenaar
Entreevoorwaarden Students must have earned at least 20 ECTS in other course units before they can start their placement and thesis.
Opmerkingen
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  (Ma Architectuur- & stedenbouwgeschiedenis) 1 semester II verplicht