Ma-stage Landschapsgeschiedenis

Faculteit Letteren
Jaar 2022/23
Vakcode LKA110M10
Vaknaam Ma-stage Landschapsgeschiedenis
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Master stage Landschapsgeschiedenis
Leerdoelen Praktijkervaring opdoen tijdens een stage bij een professionele organisatie die zich bezighoudt met landschapsonderzoek, landschapsbeleid, landschapsbeheer of landschapsontwerp. Onder begeleiding organiseren en uitvoeren van een landschapsproject of -deelproject.
Omschrijving In Nederland en Europa ontplooien veel organisaties en bedrijven activiteiten op het terrein van onderzoek, ontwerp, beleid en beheer op het terrein van het cultuurlandschap. Voorbeelden zijn rijksdiensten, provincies en gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, landschapsarchitectenbureaus, erfgoedinstellingen en landschapsbeheerorganisaties. Een stage bij een van die instellingen geeft de gelegenheid de inzichten uit de opleiding Landschapsgeschiedenis op een vraagstuk in de complexe praktijk toe te passen. Tevens is de stage een goede verkenning van het toekomstige werkterrein van de landschapshistoricus.
Uren per week variabel
Onderwijsvorm stage
Toetsvorm stageverslag
Vaksoort master
Coördinator dr. M. Schepers
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Nuttige literatuur: Esther Haag: Stagelopen in stappen, e-boek voor stages in het hoger onderwijs. 2011 : Den Haag E. Haag ISBN 9789460942693 €  40,00
Useful literature: Esther Haag: Internship Guide, Work Placements Step by Step. 2013. The Hague: Eleven International Publishing. ISBN 978-94-90947-88-0 (E-book: 978-94-6094-675-2) E. Haag
Entreevoorwaarden Toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de master Landschapsgeschiedenis of tot de Researchmaster Art History and Archaeology. Studenten dienen minimaal 20 ECTS van hun Masterprogramma met voldoende resultaat te hebben afgerond, dit in overleg met de docent.
Opmerkingen Uitvoerige algemene informatie over de masterstage is te vinden via:

de Student Portal - Career(nuttige links, stagevacatures, evenementen) - Master's Placement met vermelding van procedures, stagecoördinator(en) en formulieren voor inschrijving, stageplan, evaluatie, beurzen.
www.rug.nl/let/mobilityoffice
www.rug.nl/let/careerstrategy

De balie van het Mobility Office is dagelijks geopend tussen 13.00-16.00 uur en bevindt zich op dezelfde plek als de balie van BSZ.
Informatie over spreekuren is beschikbaar via de Student Portal-Career-Master's Placement.
Studenten worden geacht slechts 1 keuzeoptie te kiezen. Bij overintekening wordt hierop geselecteerd.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester II keuzegroep