LG: Landschappen van Nederland

Faculteit Letteren
Jaar 2021/22
Vakcode LKA033M10
Vaknaam LG: Landschappen van Nederland
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester I
ECTS 10
Rooster rooster.rug.nl

Uitgebreide vaknaam Landschapsgeschiedenis: Landschappen van Nederland
Leerdoelen Verwerven van inzicht in de opbouw en ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse cultuurlandschappen. Ervaring opdoen met de interdisciplinaire analyse van de opbouw en ontstaansgeschiedenis van cultuurlandschappen. Tijdens veldexcursies ervaring opdoen met het in het veld herkennen van landschapskenmerken en -processen.
Omschrijving Dit onderwijselement geeft een uitgebreid overzicht van de opbouw en ontstaanswijze van de Nederlandse cultuurlandschappen. In werkcolleges en bij de aanleg van een landschapsdossier leren studenten een cultuurlandschap naar keuze op interdisciplinaire wijze te bestuderen aan de hand van diverse soorten bronnen. Tijdens dagexcursies leren studenten de opbouw en ontstaansgeschiedenis van een groot aantal cultuurlandschappen in Nederland kennen. Circa 30 % van de colleges is op locatie, met aansluitend een landschapsexcursie. Studenten bestuderen in de loop van de cursus een zelf gekozen landschappelijke regio en maken daarvan een interdisciplinaire landschapsbiografie.
Uren per week 4
Onderwijsvorm excursie, hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm schriftelijk tentamen, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator dr. M. Schepers
Docent(en) dr. M. Schepers ,prof. dr. ir. M. Spek
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Personal contribution to compulsory bus and/or cycle excursions. ca. €  40,00
Het Nederlandse landschap. Een historisch-geografische benadering, 10e druk. Uitgeverij Matrijs, Utrecht. 205 pagina’s. Barends, S. et al. (2010) 9789053453704 ca. €  20,00
De vorming van het land, Geologie en geomorfologie (2020). Perspectief Uitgevers. 8e geheel herziene druk. Esther Stouthamer, Kim Cohen, Wim Hoek 978 94 91269 11 0 ca. €  50,00
Entreevoorwaarden Dit vak is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de Master Landschapsgeschiedenis, alsmede alle overige master- en research masteropleiding bij de Faculteiten der Letteren, Ruimtelijke Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges en excursies. Voor de excursie wordt een bijdrag van de student gevraagd van ca 35 euro p.p.
De voertaal is Nederlands.
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester I verplicht