LG: Landschappen van Europa

Faculteit Letteren
Jaar 2019/20
Vakcode LKA032M05
Vaknaam LG: Landschappen van Europa
Niveau(s) master
Voertaal Nederlands
Periode semester II a
ECTS 5
Rooster >>>

Uitgebreide vaknaam Landschapsgeschiedenis: Landschappen van Europa
Leerdoelen Verwerven van inzicht in de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van de Europese cultuurlandschappen. Ervaring opdoen met het schrijven van een Engelstalig wetenschappelijk tijdschriftartikel over een actueel grensoverschrijdend landschapsthema.
Omschrijving De 14 hoorcolleges van deze cursus geven een overzicht van de opbouw en ontstaanswijze van de Europese cultuurlandschappen. In de werkcolleges leren deelnemers een aantal belangrijke actuele vraagstukken op het gebied van het Europese landschapsbeleid kennen. In een Engelstalige paper rapporteren deelnemers over een grensoverschrijdend Europees landschapsonderwerp.
Uren per week 4
Onderwijsvorm hoorcollege, werkcollege, zelfstudie (begeleid)
Toetsvorm presentatie, werkstuk(ken)
Vaksoort master
Coördinator prof. dr. ir. M. Spek
Docent(en) Gastdocent(en) ,prof. dr. ir. M. Spek ,drs. A.J. Wolff
Verplichte literatuur
Titel Auteur ISBN Prijs
Reader Th. Spek & N. Bender nvt ca. €  20,00
Entreevoorwaarden Dit vak is toegankelijk voor studenten die toegelaten zijn tot de Master Landschapsgeschiedenis, alsmede alle overige master- en research masteropleiding bij de Faculteiten der Letteren, Ruimtelijke Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Opmerkingen 80% aanwezigheidsplicht en actieve deelname tijdens de colleges. De voertaal is Nederlands
Opgenomen in
Opleiding Jaar Periode Type
Ma Kunst- en Cultuurwetenschappen (Kunsten, Cultuur en Media/Kunstgeschiedenis)  ( Ma Landschapsgeschiedenis) 1 semester II a verplicht